Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí Online

Piatok 8., 15. a 22. októbra 2021 o 18:00 h PSYCHOLÓGIA MÝTOV A ROZPRÁVOK – cyklus online prednášok


Cyklus troch na seba nadväzujúcich prednášok o význame mýtov a rozprávok pre ľudskú psychiku. Jednotlivé prednášky cyklu budú prebiehať počas troch piatkových večerov:


1. prednáška 8.10.2021

 • Čo je rozprávka a čo mýtus.
 • Symbolický jazyk v rozprávkach a mýtoch.
 • Význam symbolov pre každodenný život.

2. prednáška 15.10.2021

 • Typy mýtov a ich posolstvo.
 • Hrdinské mýty ako cesta ľudského vývoja.
 • Stručná analýza niektorých mýtov.

3. prednáška 22.102021

 • Rozprávka ako príprava na život.
 • Základné typy postáv v rozprávkach.
 • Archetypálne symboly.
 • Stručná analýza niektorých rozprávok.
Streda 13. októbra 2021 o 18:00 h - prezentácia kurzu Kurz pre rzovoj osobnosti


KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Piatok 5. novembra 2021 o 18:00 h ČO SA SKRÝVA V UMENÍ – on-line cyklus prednášok

Prednáška je prvou prednáškou cyklu ČO SA SKRÝVA V UMENÍ.


Pri príležitosti Svetového dňa Filozofie vás pozývame na cyklus piatich nezávislých prednášok, vďaka ktorým sa ponoríme do sveta umenia s cieľom nazrieť pod jeho rôznorodý povrch a nájsť za jeho mnohotvárnosťou hlboké filozofické myšlienky, ktoré sú jeho nadčasovým odkazom.


„Umenie je cesta hľadania krásy. Najväčším umením je však umenie žiť. A najväčšou krásou je život sám." Paul Brunton


„Umenie je múdrosť, ktorá sa premieňa na viditeľnú krásu." Jorge Angel Livraga


Cyklus sa bude venovať nasledovným témam:

 • Skrytý jazyk umenia a jeho poslanie
 • Umenie ako potrava pre dušu
 • Hodnoty skryté v literatúre, divadle, maliarstve a hudbe
 • Cyklus bude doplnený o prednes, hudobné a iné ukážky z diel
Pondelok 8. novembra 2021 o 18:00 h ČO SA SKRÝVA V UMENÍ – on-line cyklus prednášok

Prednáška je druhou prednáškou cyklu ČO SA SKRÝVA V UMENÍ.

Pri príležitosti Svetového dňa Filozofie vás pozývame na cyklus piatich nezávislých prednášok, vďaka ktorým sa ponoríme do sveta umenia s cieľom nazrieť pod jeho rôznorodý povrch a nájsť za jeho mnohotvárnosťou hlboké filozofické myšlienky, ktoré sú jeho nadčasovým odkazom.


„Umenie je cesta hľadania krásy. Najväčším umením je však umenie žiť. A najväčšou krásou je život sám." Paul Brunton


„Umenie je múdrosť, ktorá sa premieňa na viditeľnú krásu." Jorge Angel Livraga


Cyklus sa bude venovať nasledovným témam:

 • Skrytý jazyk umenia a jeho poslanie
 • Umenie ako potrava pre dušu
 • Hodnoty skryté v literatúre, divadle, maliarstve a hudbe
 • Cyklus bude doplnený o prednes, hudobné a iné ukážky z diel
Streda 10. novembra 2021 o 18:00 h ČO SA SKRÝVA V UMENÍ – on-line cyklus prednášok

Prednáška je treťou prednáškou cyklu ČO SA SKRÝVA V UMENÍ.

Pri príležitosti Svetového dňa Filozofie vás pozývame na cyklus piatich nezávislých prednášok, vďaka ktorým sa ponoríme do sveta umenia s cieľom nazrieť pod jeho rôznorodý povrch a nájsť za jeho mnohotvárnosťou hlboké filozofické myšlienky, ktoré sú jeho nadčasovým odkazom.


„Umenie je cesta hľadania krásy. Najväčším umením je však umenie žiť. A najväčšou krásou je život sám." Paul Brunton


„Umenie je múdrosť, ktorá sa premieňa na viditeľnú krásu." Jorge Angel Livraga


Cyklus sa bude venovať nasledovným témam:

 • Skrytý jazyk umenia a jeho poslanie
 • Umenie ako potrava pre dušu
 • Hodnoty skryté v literatúre, divadle, maliarstve a hudbe
 • Cyklus bude doplnený o prednes, hudobné a iné ukážky z diel
Pondelok 15. novembra 2021 o 18:00 h - prezentácia kurzu Kurz pre rzovoj osobnosti


KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Utorok 16. novembra 2021 o 18:00 h ČO SA SKRÝVA V UMENÍ – on-line cyklus prednášok

Prednáška je štvrtou prednáškou cyklu ČO SA SKRÝVA V UMENÍ.

Pri príležitosti Svetového dňa Filozofie vás pozývame na cyklus piatich nezávislých prednášok, vďaka ktorým sa ponoríme do sveta umenia s cieľom nazrieť pod jeho rôznorodý povrch a nájsť za jeho mnohotvárnosťou hlboké filozofické myšlienky, ktoré sú jeho nadčasovým odkazom.


„Umenie je cesta hľadania krásy. Najväčším umením je však umenie žiť. A najväčšou krásou je život sám." Paul Brunton


„Umenie je múdrosť, ktorá sa premieňa na viditeľnú krásu." Jorge Angel Livraga


Cyklus sa bude venovať nasledovným témam:

 • Skrytý jazyk umenia a jeho poslanie
 • Umenie ako potrava pre dušu
 • Hodnoty skryté v literatúre, divadle, maliarstve a hudbe
 • Cyklus bude doplnený o prednes, hudobné a iné ukážky z diel
Štvrtok 18. novembra 2021 o 18:00 h ČO SA SKRÝVA V UMENÍ – on-line cyklus prednášok

Prednáška je piatou prednáškou cyklu ČO SA SKRÝVA V UMENÍ.

Pri príležitosti Svetového dňa Filozofie vás pozývame na cyklus piatich nezávislých prednášok, vďaka ktorým sa ponoríme do sveta umenia s cieľom nazrieť pod jeho rôznorodý povrch a nájsť za jeho mnohotvárnosťou hlboké filozofické myšlienky, ktoré sú jeho nadčasovým odkazom.


„Umenie je cesta hľadania krásy. Najväčším umením je však umenie žiť. A najväčšou krásou je život sám." Paul Brunton


„Umenie je múdrosť, ktorá sa premieňa na viditeľnú krásu." Jorge Angel Livraga


Cyklus sa bude venovať nasledovným témam:

 • Skrytý jazyk umenia a jeho poslanie
 • Umenie ako potrava pre dušu
 • Hodnoty skryté v literatúre, divadle, maliarstve a hudbe
 • Cyklus bude doplnený o prednes, hudobné a iné ukážky z diel

 

Hore