Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí Online

Utorok 25. apríla 2023 od 18:00 do 20:00
Online prednáška: ŠTYRI ELEMENTY V PRÍRODE A ČLOVEKU


Online prednáška „Štyri elementy v prírode a človeku" je súčasťou „Týždňa pre Zem", ktorý je venovaný svetovému Dňu Zeme.
Počas prednášky si predstavíme štyri elementy, ich rozmanité prejavy v prírode i v človeku, a pozrieme sa tiež na ich symboliku v rôznych kultúrach a tradíciách.

Témy prednášky:

  • Elementy ako stavebné kamene prejaveného sveta
  • Elementy a dimenzie v prírode
  • Vzťah medzi elementmi a kvalitami v človeku
  • Symbolika štyroch elementov v priebehu dejín

 

Hore