Menu

Program verejných prednášok, kultúrnych a iných podujatí v Košiciach


Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu Vám ponúkame niekotré naše podujatia online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM.


Program online podujatí pre Vás postupne dopĺňame a nájdete ho tu: 
Program Online podujatí

Sobota 22. apríla 2023 od 14:00 do 17:00, Košice
Zážitkový workshop: PREPOJ SA SO ZEMOU


Zážitkový workshop „Prepoj sa so Zemou" je súčasťou „Týždňa pre Zem", ktorý je venovaný svetovému Dňu Zeme.
Počas workshopu sa spoločne pokúsime „započúvať" sa do prírody a jej reči a uvedomiť si, že všetci sme jej súčasťou. Do workshopu budú okrem sprievodného slova zaradené rôzne cvičenia, úlohy a možnosť zúčastniť sa spoločného kruhového tanca.


Čo vás na zážitkovom workshope čaká:

  • Rozprávanie o skrytých zákonoch platných v prírode i v človeku
  • Cvičenia na rozvoj imaginácie a zmyslového vnímania
  • Prednes básní venovaných Zemi a Prírode
  • Symbolizmus rôznych prírodných elementov
  • Záverečný spoločný tanec pre Zem
Streda 26. apríla 2023 v čase od 17:30 do 20:30, Košice
EKO-tvorivé dielne: RECYKLUJ STARÉ TRIČKÁ


EKO-tvorivé dielne sú súčasťou „Týždňa pre Zem", ktorý je venovaný svetovému Dňu Zeme.
Spoločne si v priebehu večera vyrobíme viacero produktov zo starých tričiek, čím prispejeme k šetreniu životného prostredia.

Štvrtok 18. mája 2023 od 18:00 do 20:00, Košice
ČAROVNÝ VEČER S HUDBOU - prednáška s hudobnými ukážkami


Pozývame vás na príjemný večer s klasickou hudbou, ktorý bude kombináciou rozprávania a počúvania vybraných ukážok z diel veľkých skladateľov.

Čo vás v tento večer čaká:

  • o sile umenia a vplyve hudby na ľudskú psychiku
  • od baroka po modernu – prehľad hudobných štýlov
  • náhľad do života vybraných skladateľov
  • započúvame sa do diel významných skladateľov klasiky

 

Hore