Menu

Program podujatí na Slovensku

... Online                                                            

celý program tu >>>... v Bratislave                                                            

celý program tu >>>

Štvrtok 21. júla 2022 o 19:00, Bratislava
WORKSHOP: PAMÄŤ A KONCENTRÁCIA


Pozývame vás na interaktívny workshop venovaný pamäti a schopnosti koncentrácie.

Štvrtok 18. augusta 2022 o 19:00, Bratislava
PREDNÁŠKA: ZDRAVIE – HARMÓNIA TELA A DUŠE


Prednáška sa bude venovať témam:

  • Komplexné poňatie človeka – zdravie na spirituálnej, mentálnej, emočnej, energetickej a fyzickej úrovni
  • Bolesť ako prostriedok transformácie a vnútorného rastu
  • Vyváženosť jednotlivých aspektov života


... v Košiciach                                                            

celý program tu >>>... v Banskej Bystrici                                                        

celý program tu >>>

Utorok 12. júla 2022 o 17:00 h – prezentácia kurzu, Banská Bystrica Kurz pre rzovoj osobnosti


KAŽDÝ Z NÁS MÔŽE BYŤ ZMENOU, KTORÚ CHCE VIDIEŤ VO SVETE.
Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Štvrtok 11. augusta 2022 o 18:00, Banská Bystrica
WORKSHOP: PAMÄŤ A KONCENTRÁCIA


Pozývame vás na interaktívny workshop venovaný pamäti a schopnosti koncentrácie.


Hore