Menu

7.2.2022 Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Banská Bystrica

7.2.2022 Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Banská Bystrica Ani v tomto roku nechceme nechať bokom dobrovoľnícke tvorivé dielne, v rámci ktorých je možnosť nielen prejaviť svoju kreativitu, ale predovšetkým vytvoriť vlastnými rukami niečo pekné a užitočné pre druhých.
7.2.2022 Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Banská Bystrica
Preto Nová Akropolis v Banskej Bystrici zorganizovala 7.2.2022 dobrovoľnícku aktivitu, na ktorej dobrovoľníčky ušľachtilo ušili niekoľko krásnych hračiek z flízu a filcu pre deti z detských domovov a krízových centier. Hoci nás bolo vzhľadom na koronové opatrenia menej, atmosféra bola i tak veľmi príjemná a veselá. Zúčastneným veľmi pekne ďakujeme a tešíme na budúce stretnutia!
Hore