Menu

31.1.2022 ZOZNÁMTE SA S BUDHOM

31.1.2022 ZOZNÁMTE SA S BUDHOM V pondelok 31. januára 2022 sa konala online prednáška na tému Zoznámte sa s Budhom.
Už svojim životom bol Budha príkladom, že žiaden extrém nie je dobrý, vo všetkom by sme mali hľadať zlatú strednú cestu.
Tak ako aj struna hudobného nástroja nevydá harmonický zvuk, ak je príliš napnutá alebo príliš povolená.
Táto cesta je založená na vlastnom zdokonaľovaní a pestovaní cností, vďaka čomu sa budeme vedieť oslobodiť z kolesa samsáry, kolobehu príčin a dôsledkov, života a smrti.
Hore