Menu

17.6.2021 Pevnosť v čase krízy

17.6.2021 Pevnosť v čase krízy Na júnovej verejnej prednáške s názvom "Pevnosť v čase krízy" sme si spolu prešli ďalšiu z tém, ktorá sa dotýka aktuálnej témy dnešnej doby.
Povedali sme si o tom, čo to skutočne kríza je, z akých elementov pozostáva, ako s ňou pracovať a v neposlednom rade, ako si z celého procesu odniesť čo najviac skúseností. Kríza sa dnes vníma ako niečo, s čím je lepšie sa nikdy nestretnúť – v skutočnosti je to však príležitosť na zastavenie sa, prehodnotenie toho čo bolo a zvolenie novej cesty. Tak ako sa neustále vyvíja celé Univerzum, tak sa vyvíjame aj my – ako jednotlivci, ale aj ako spoločnosť, a kríza je jedným z prirodzených elementov, ktoré k vývoju patria.
K vývoju prirodzene patrí aj nezdar a bolesť. Nie je to však nič čo by nás malo zastrašiť, či zastaviť. Práve naopak – vnútornú pevnosť si vybudujeme len vtedy, ak budeme neustále hľadať riešenia, čiže ak budeme iniciatívni, kreatívni – zároveň však pokojní, trpezliví a pripravení na všetko, čo nám táto cesta prinesie v podobe príležitostí a skúšok.
Hore