Menu

22.4.2021 Duša Zeme

22.4.2021 Duša Zeme Deň Zeme si medzinárodná organizácia Nová Akropolis - Slovensko pripomenula 22. apríla 2021 online prednáškou s názvom Duša Zeme. Téma prilákala viac ako 30 poslucháčov, ktorí sa dozvedeli, ako vnímali a uctievali Zem viaceré staroveké kultúry.

Prednáška nám priblížila Zem ako úžasný živý organizmus, ktorý má viacero vrstiev. Aby sme sa dostali k duši Zeme, vrátili sme sa k starovekým božstvám, rituálom a tradíciám, pretože pred tisíckami rokov ľudia vnímali Zem citlivejšie ako dnes. Prakticky všetky staré kultúry sa prepájali s jemnohmotnými prejavmi prírody a čerpali z nej múdrosť. Úctu k Zemi vyjadrovali prívlastkami Matka, Učiteľka, Domov.
Pripomenuli sme si štyri základné elementy - zem, vodu, vzduch a oheň, pričom sme sa zaoberali najmä nehmotnými aspektami elementov a s nimi súvisiacimi elementálmi. 
Všetok život na Zemi je úzko spojený s životom Zeme. Ak ju budeme rešpektovať, chrániť a starať sa o ňu, podporíme tým rozvoj Zeme, rozvoj života.

Hore