Menu

25.3.2021 Ludwig van Beethoven

25.3.2021 Ludwig van Beethoven 25. marca 2021 sme si prostredníctvom online prednášky pripomenuli inšpiratívnu osobnosť hudby, Ludwiga van Beethovena, jeho život, prácu, prepojenie s hudbou a jeho vnímanie sveta.

Bol úspešným hudobným skladateľom, autorom 722 diel, ktoré sú veľmi vysoko hodnotené. Prvé diela vytvoril v štýle klasicizmu a postupným vývojom sa dostal k vlastnému hudobnému štýlu. Prednáška bola tiež spestrená niekoľkými hudobnými ukážkami skladieb, ktoré skomponoval v rôznych obdobiach svojho života.
Spomenuli sme, že bol virtuózom v hre na klavír a organ, pričom v improvizácii na klavíri sa mu nik nevyrovnal. Stal sa vychyteným učiteľom hry na klavír a ovládal hru na viacerých hudobných nástrojoch. 
Môže byť pre nás príkladom tým, že náročné životné obdobia využil na posilnenie a rast. Najhodnotnejšie skladby zložil v období, keď prišiel o sluch, pretože sa naučil počúvať vo svojom vnútri. Menej známe je, že Beethoven bol veľmi vzdelaný. Venoval sa filozofii, doma študoval indické, egyptské aj starogrécke spisy. Zaujalo nás ako prejavoval úctu k bohu - snažil sa byť čo najlepším človekom. Mal v sebe obrovský altruizmus a svoje dielo venoval ľudstvu. 
Viac ako 30 ľudí využilo príležitosť prežiť večer spomienkou na človeka, ktorý nás obdaril krásou hudby a vlastným príkladom ukázal, že ťažké chvíle v živote nás môžu posilniť a zlepšiť.

Hore