Menu

9.-23.2.2021 C.G.JUNG – PSYCHOLÓGIA S DUŠOU

9.-23.2.2021 C.G.JUNG – PSYCHOLÓGIA S DUŠOU Od roku 2021 sme si pre vás v online forme pripravili aj nový formát aktivít – cykly pozostávajúce z viacerých samostatných prednášok.
Prvého, februárového cyklu sa zúčastnilo takmer 50 poslucháčov a bol venovaný psychológovi a filozofovi Carlovi Gustavovi Jungovi a jeho celoživotnej práci.
Na začiatok sme sa zamerali na vedomie a jeho základné funkcie - myslenie, cítenie, vnímanie a intuíciu. U každého z nás niektorý z týchto aspektov prevažuje, podľa Junga je však veľmi dôležité počas života vedome zlepšovať práve tie menej rozvinuté, aby človek lepšie poznal sám seba a mohol využiť svoj potenciál naplno.
Nadviazali sme prednáškou o nevedomí a tiež o typických pojmoch jungovskej psychológie ako sú Archetypy, Cesta individuácie alebo Bytostné ja. Spoločne sme postupne prechádzali inšpiratívne Jungove myšlienky a rady ako skúmať časti svojej psychiky, kam až tak dobre nevidíme, či dokonca o ktorých niekedy sami ani netušíme, a pritom nás môžu v bežnom živote veľmi ovplyvňovať.
Tretí večer bol venovaný základným princípom psychiky muža a ženy a jednotlivým typom osobnosti z tohto uhla pohľadu.
Živá diskusia v závere každého večera napovedá, že C. G. Jung prináša mnoho tém na zamyslenie a aj pre praktické využitie pre každého, kto sa chce lepšie spoznať a viac pochopiť svoj vnútorný svet. Už teraz sa môžeme spoločne tešiť na druhý online cyklus, ktorý bude prebiehať v apríli a prinesie tému Ako si poradiť so strachom.
Hore