Menu

7.3.2020 Orbis Harmoniae

7.2.2020 Orbis Harmoniae Prednáška na tému "Čo je to láska?" našej pani riaditeľky Kamily Hermannovej na pezinskom festivale Orbis Harmoniae. 
7.2.2020 Orbis Harmoniae
Ďakujeme za Vašu účasť a tešíme sa, že sme sa mohli zúčastniť na tomto milom podajatí.
Hore