Menu

Výstava „Cesta do Itaky“ (Tel Aviv, Izrael)

Napriek rôznym obmedzeniam a náročnosti prednášania v súčasnej situácii, bola otvorená výstava s názvom „Cesta do Itaky“.
Na výstave bolo možné vidieť diela šiestich umelcov, ktorí študujú v Novej Akropolis Izrael a ktorí vo svojich dielach znázorňujú svoju vnútornú cestu za posledný rok.

Na základe pokynov ministerstva zdravotníctva bola výstava organizovaná pre menšie skupiny ľudí a otváraná v pravidelných intervaloch.Výsledkom pre návštevníkov bol nádherný večer plný krásy, inšpirácie a spolupatričnosti.
Hore