Menu

Tretí letný tábor pre mládež - Aenaeas (Rakúsko)

Ľudia z rôznych krajín sa začiatkom septembra stretli v Štajersku na 3. ročníku tábora Aenaeas. Tohtoročné motto podujatia bolo „schopnosť vyrovnať sa s krízovou situáciou“.
Cieľom bolo pomôcť mladým ľudom lepšie zvládať krízové situácie ako jednotlivec a tiež ako kolektív, čo sa dosiahlo jednak teoretickými poznatkami a taktiež praktickým cvičeniami v oblastiach ako prvá pomoc, herbológia alebo sebaobrana.

Popri cvičeniach sa uskutočňoval aj ekologický projekt, kde účastníci kurzu pracovali na revitalizácií biotopu. V rámci tábora prebiehal tiež workshop zameraný na opravu rôznych elektrických zariadení a šiat, pričom mnohé elektrické zariadenia patriace miestnym ľuďom boli opravené.

Cieľom bolo ukázať na trend nadmerného nakupovania a vyhadzovania.
Hore