Menu

Projekt komunitnej záhrady (Chicago, USA)

Dobrovoľníci z Novej Akropolis v Chicagu sa spojili s domácimi záhradnými architektmi a obyvateľmi s cieľom skrášliť miestnu verejnú záhradu.
Dobrovoľníci dostali do daru rastliny, ktoré potom elegantne rozmiestnili v záhrade.

Túto aktivitu zorganizovala Nová Akropolis počas pandémie a spoločenských nepokojov a mala zdôrazniť význam spolupráce s cieľom posilniť harmóniu a bratstvo.
Hore