Menu

Symbolika hada

Symbolilka hada

 

Had je symbol, s ktorým sa stretávame snáď vo všetkých náboženstvách a kultúrach. Je často spájaný s mudrcmi a zasvätencami, takže je vnímaný ako symbol poznania. Tiež sa spája s cyklami času, kedy symbolizuje večnosť.

Zákaz okúsiť plod zo stromu poznania Dobra a Zla je nám známy z biblie, kedy had oboznamuje človeka s tým, že ak zje ovocie z tohto stromu, bude ako Boh. Tým odhaľuje človeku jeho božský pôvod a umožní mu vydať sa na cestu Vykúpenia, aby mohol prekonať Dobro a Zlo. Ofisti tejto súvislosti tiež hlásali, že je treba prejavovať vďačnosť hadom.

V mitraizme sa stretávame s hadom ovinutým okolo plodiaceho kameňa. Jeho základ tvorí aktivita, pohyb, špirála a môže byť tiež spájaný s telurgickými silami.

Egyptský had Kneph predstavuje večnosť a býva zobrazovaný, ako obtáča pohár vody, s hlavou nad „Prvotnými Vodami", ktoré zahrieva svojim dychom. Táto podoba hada sa nazýva Ptah a mení sa na Imhotepa, pevne zviazaného so Svätými Vedami, medzi nimi i s Medicínou.

Tiež grécka bohyňa Hygieia, dcéra Asklepia, bola spájaná s hadom z Epidauru a s pohárom, ktorý sa postupom času premenil na emblém lekárnikov.

Ako had sa objavuje vyobrazený aj boh lekárov Serapis. A nie je tak ďaleko od Serapisa k Heraklovi, k dieťaťu, ktoré uškrtilo dvoch hadov, ktorých na neho poslala Héra, aby ho zabila, len čo sa dozvedela, že nie je jej syn; a preto niekedy môžeme vidieť sochy Serapisa-Herakla, na ktorých je zdôraznené spojenie s hadom. Had Uroboros, ktorý je zvinutý do kruhu a zahryznutý do vlastného chvosta, všeobecne predstavuje nezničiteľný život, večné obnovovanie všetkých vecí. Tento had bez začiatku a konca vyjadruje kruhový pohyb v jeho úplnej čistote, vedomú evolúciu vo Večnom Čase.

 

Kolektív autorov

Hore