Menu

Čistenie parku Sarmiento (Córdoba, Argentína)

Dobrovoľníci z Novej Akropolis v meste Córdoba v spolupráci s účastníkmi dobrovoľníckych kurzov strávili pekný deň čistením parku Sarmiento, pričom bolo naplnených viac ako 30 odpadových vriec.
Táto ekologická aktivita uzatvárala prvú etapu dobrovoľníckeho kurzu, ktorý pokračoval neskôr poobede teoretickými prednáškami a určovaním stromov, ktoré sa v tejto lokalite vyskytujú.

S určitosťou môžeme povedať, že dobrovoľníctvo je prirodzená snaha vyjadriť ducha jednoty so životom a ľudstvom samotným - ako snaha o všeobecné dobro.

Ekologické aktivity v parku Sarmiento trvajú už dva roky.
Hore