Menu

Tieňové divadlo: Osiriánsky mýtus (Coimbra, Portugalsko)

Divadelná skupina „Pandorina Skrinka“ z Novej Akropolis v meste Coimbra predviedla sériu predstavení venovaných veľkým mýtom v rozličných kultúrach, čím „otvorila skrinku“ pre sny a ideály ľudstva.
Prvé predstavenie – Osiriánsky mýtus – bolo venované starému Egyptu a tešilo sa veľkej účasti publika.

Kombináciou čara tieňového divadla a prednášky sme sa mohli dozvedieť o hodnotách, ktoré tento mýtus predstavuje a taktiež, ako môže oslobodiť našu predstavivosť.

Po skončení divadla nasledovala diskusia, vďaka ktorej sme sa mohli hlbšie ponoriť do tajomstiev tohto mýtu.
Hore