Menu

Večer na tému: Jan Amos Komenský

Štvrtok 17. septembra 2020 o 18:00 h, Banská Bystrica Večer na tému: Jan Amos Komenský


Večer na témy:

  • Životná cesta J. A. Komenského
  • „Škola hrou“ – nový pohľad na vzdelávanie
  • Pansofia – idea univerzálnej vedy.
  • Labyrint sveta a raj srdca – symbolické zrkadlo sveta i človeka

Osobnosť veľkého pedagóga a filozofa je svetoznáma. Svojim učením a dielom si vyslúžil pomenovanie „Učiteľ národov“ a práve v deň jeho narodenín (28.3.) každoročne slávime Sviatok Učiteľov. V rámci prednášky sa zoznámime nielen s jeho novátorskou pedagogikou a filozofiou univerzálnej životnej múdrosti, ale aj neľahkou životnou cestou, ktorá preverovala jeho presvedčenia i odhodlanosť si za nimi stáť.

Vstupné: 3 €, študenti a seniori 2 €.

Miesto konania: Nová Akropolis, Dolná 47, 2. poschodie, Banská Bystrica

Informácie na:
Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica
0948 / 143 906
bb@akropolis.sk
www.akropolis.sk
Hore