Menu

KĽÚČE K TRPEZLIVOSTI A VYTRVALOSTI - Workshop

Piatok 11. decembra 2020 od 17:30 do 20:30 h, Košice Workshop KĽÚČE K ...

Podujatie je zrušené z dôvodu aktuálne vydaných hygienických opatrení.

Workshop z cyklu „Kľúče k sebe" zameraného na praktické nástroje pre každodenný život, ktoré nám ponúka filozofia.


Pozývame Vás na interaktívny workshop venovaný trpezlivosti a vytrvalosti, ktoré sú užitočnými nástrojmi vo všetkých oblastiach života.

Zoznámime sa s filozofickým poňatím týchto ľudských vlastností a prejdeme si tradičné návody, ako ich pestovať a rozvíjať. Prostredníctvom úloh a cvičení si vyskúšame, nakoľko máme trpezlivosť a vytrvalosť rozvinuté a zábavnou formou získame poznanie o našich silných a slabých stránkach v tejto oblasti.


Vaše prihlášky posielajte na e-mailovú adresu kosice@akropolis.sk do stredy 9.12.2020 (vrátane). Počet miest je obmedzený na 8.


Vstupné: 6 €, študenti a seniori 4 €.

Miesto konania: Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice


Bližšie informácie:
mobil 0911 021 980,
www.akropolis.sk,
kosice@akropolis.sk

Hore