Menu

KĽÚČE K TVORIVÉMU PRÍSTUPU K ŽIVOTU – workshop

Piatok 9. októbra 2020 od 17:30 do 20:30 h, Košice Workshop KĽÚČE K TVORIVÉMU PRÍSTUPU K ŽIVOTU

Workshop z cyklu „Kľúče k sebe" zameraného na praktické nástroje pre každodenný život, ktoré nám ponúka filozofia.

Pozývame Vás na interaktívny workshop venovaný hľadaniu nášho tvorivého potenciálu zoči voči rozličným životným situáciám.

Ukážeme si čaro schopnosti pozrieť sa na veci z rôznych uhlov pohľadu, vyskúšame si, ako s nadhľadom a humorom zvládať náročné situácie a zoznámime sa so základnými princípmi tvorivého myslenia.

Vaše prihlášky posielajte na e-mailovú adresu kosice@akropolis.sk do stredy 7.10.2020 (vrátane). Počet miest je obmedzený na 8


Vstupné: 6 €, študenti a seniori 4 €.

Miesto konania: Nová Akropolis, Mlynská 2, Košice


Bližšie informácie:
mobil 0911 021 980,
www.akropolis.sk,
kosice@akropolis.sk

Hore