Menu

KĽÚČE K PREKONÁVANIU PREKÁŽOK

Piatok 9. októbra 2020 od 18:00 do 21:00 h, Bratislava KĽÚČE K PREKONÁVANIU PREKÁŽOK


Workshop z cyklu „Kľúče k sebe" zameraného na praktické nástroje pre každodenný život, ktoré nám ponúka filozofia.

Pozývame Vás na interaktívny workshop venovaný našej schopnosti prekonávať prekážky a ťažkosti.

Naučíme sa posúvať svoje hranice, vyskúšame si premeniť problémy na výzvy a spoločne sa zamyslíme nad tým, nakoľko reálnu veľkosť prekážok ovplyvňujú naše vlastné predstavy.

Vaše prihlášky posielajte na e-mailovú adresu info@akropolis.sk do stredy 7.10.2020 (vrátane)
Počet miest je obmedzený na 16.

Workshop je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet. Po prihlásení Vám zašleme inštrukcie k platbe. Vaša prihláška je platná pripísaním platby na náš účet.

Vstupné: 6 €, študenti a dôchodcovia 4 €.

Miesto konania:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava

Informácie na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21hod.)
0904 / 403 791
mailto:info@akropolis.sk

Hore