Menu

Symbolika labyrintu

Symbolika labyrintu

 

V gréckej mytológii je labyrintom krétsky palác Minoa, kde je uväznený Minótaurus a odkiaľ hrdina Théseus nemôže vyjsť bez pomoci Ariadninej nite. Je to predovšetkým križovatka ciest, pričom niektoré z nich nemajú východ. Samotná podstata labyrintu spočíva v tom vymedziť na čo najmenšom možnom priestore čo najzložitejšiu spleť cestičiek, a tak skomplikovať pútnikovi príchod do cieľa, ktorý chce dosiahnuť.

Tento zložitý komplex sa našiel v prístupových chodbách do niektorých pravekých jaskýň. Je namaľovaný pri vchode do jaskyne kúmskej Sibyly. Poznali ho tiež v Egypte. Jeho spojenie s jaskyňou poukazuje na to, že má umožniť súčasne prístup do centra prostredníctvom určitej iniciačnej cesty, a zároveň neumožniť to tým, ktorí nie sú povolaní.

Labyrinty vyryté na podlahe kostolov boli podpisom spoločenstiev a bratstiev staviteľov, ktoré takto nahrádzali cestu do Svätej zeme. Niekedy nachádzame v ich centre jeruzalemský chrám. Veriaci, ktorý sa nemohol zúčastniť naozajstnej púte, si aspoň v predstavách mohol prejsť púť prostredníctvom labyrintu kráčajúc do jeho centra.

Labyrint bol používaný aj ako ochranný systém dverí opevnených miest nie len proti ľudským nepriateľom, ale i proti vplyvom zlých síl.

Tanec Thésea sa odkazuje na putovanie labyrintom. A stretávame sa s ním aj v Číne. Naznačuje prítomnosť niečoho vzácneho a posvätného. Labyrint umožňuje vstup iba tým, ktorí poznajú jeho pôdorys. Nábožensky má význam obrany proti útokom zla, ktoré chcú znesvätiť tajomstvá.

Labyrint môže mať aj solárny význam, pretože predstavuje palác dvojitej sekery, kráľovského emblému čiže archaického blesku Dia – Minoa. Býk uväznený v labyrinte je taktiež solárny. Je to kráľovská moc, vláda Minoa nad jeho ľudom.

V kabalistickej tradícii labyrint plní magickú funkciu, ktorá je jedným z tajomstiev pripisovaným Šalamúnovi. Preto sa labyrint v katedrálach nazýva Šalamúnovým labyrintom. V očiach alchymistov je to obraz ucelenej práce na Diele spojenej s najťažšími prekážkami. Táto interpretácia sa spája s asketicko-mystickou náukou, ktorá spočíva v koncentrácii sa na svoje vlastné vnútro skrz tisíce ciest pocitov, prekonávajúc všetky prekážky k čistej intuícii, navracajúc sa k svetlu bez toho, aby sme sa nechali zviesť z cesty. Vstup do labyrintu a návrat z neho je symbolom smrti a duchovného vzkriesenia.

Labyrint predstavuje vnútornú svätyňu, kde sídli to najtajomnejšie z ľudskej bytosti. Môže byť vnímaný ako kombinácia dvoch elementov: špirály a pletenca. A v takomto prípade vyjadruje nepretržitú úlohu špirály bez konca a večný návrat zobrazený pletencom.


M.A. Carrillo de Albornoz
M.A. Fernández

Hore