Menu

Symbolika páva

Symbolilka páva

 

O pávoch sa hovorí, že zomierajú, ak zomrie ich partner, a preto je často páv vnímaný ako symbol trvalého vzťahu či vernosti. Oči na jeho chvoste sú považované za oči nášho srdca alebo boha. Možno práve zhadzovanie pier a ich opätovná obnova sa podpísali pod vnímanie páva aj ako symbolu seba obnovy a večnosti. V súvislosti s touto obnovou je niekedy spájaný s reinkarnáciou či zmŕtvychvstaním.

Podobne ho aj ranní kresťania vnímali ako symbol nesmrteľnosti a vzkriesenia. Stelesňuje tiež čistú dušu, jej nesmrteľnosť a nepodplatiteľnosť. Archanjel Michael je údajne často zobrazovaný práve s krídlami páva.

V mnohých kultúrach je však páv spájaný s konkrétnymi božstvami. V rímskej kultúre sa vzťahuje k bohyni Juno. V starogréckej mytológii bol zasvätený bohyni Hére. V tomto kontexte bol chápaný aj ako komplement k Diovmu orlovi.

Aj v Indii je spájaný s najvyššími božstvami. Je práve tým zvieraťom, popri labuti, na ktorom môžeme vidieť jazdiť a prichádzať bohyňu Sarasvatí, manželku boha Brahmu. Taktiež boh vojny Kartikeya jazdí na pávovi menom Paraváni. U boha Krišnu sa stretávame s pávími perami ako ozdobou na jeho vlasoch a tiež jeho loď má tvar páva.

V čínskej mytológii je páv „jazdeckým zvieraťom“ jedného z najvýznamnejších a najpopulárnejších buddhov menom Amitábha - bezhraničné svetlo.

V slovansko-avarskom prostredí sa objavuje zobrazenie boja hada s tzv. pávím drakom, čo je mýtická okrídlená bytosť s pávím chvostom. Je možné, že to súvisí s iránskou tradíciou, kde symbolizoval zápas dobra, v podobe pávieho draka, a zla, v podobe hada.

Chvost páva a oká na jeho rozprestretom chvoste majú symbolizovať nebeskú klenbu posiatu hviezdami. V jednom z výkladov je chvost páva vnímaný aj ako znázornenie zodiaku. V ezoternom výklade bol všeobecne symbolom poznania.

 

Mária Horváthová

 

Použitá literatúra a zdroje:

(1)  Dallapiccolová, A. L. 2006. Hindské mýty. Praha: Levné knihy KMa ISBN 80-7309-217-4. 79 s.

(2)  Blurton, T. R. 2007. Bengálské mýty. Praha: Levné knihy KMa. 978-80-7309-456-0. 81 s.

(3)  Guter, J. 2005. Bohové a symboly staré Číny. Praha: Brána. 80-7243-263-X. 224 s.

(4)  Profantová, N., Profant, M. 2004. Encyklopedie slovanských bohů a mýtů. Praha : Libri. ISBN: 80-7277-219-8. 259 s.

(5)  Kolektív autorov. 1996. Lexikon východní moudrosti. Olomouc : Votobia. 80-85606-54-2. 565 s.

Hore