Menu

9.-12.1.2020 Zimný pobyt 2020

9.-12.1.2020 Zimný pobyt 2020 Takmer 30 členov a sympatizantov Novej Akropolis sa počas druhého januárového týždňa zúčastnilo v poradí druhého Zimného pobytu, tentokrát v krásnej Jasenskej doline blízko Martina.
9.-12.1.2020 Zimný pobyt 2020
Už v prvý deň večer viacerí z nás vyštartovali hneď na prvé večerné lyžovanie. A rovnako aj počas nasledujúcich dní sme naplno využívali možnosti tohto malého, ale milého lyžiarskeho strediska. Skúsenejší lyžiari a snowboardisti sa venovali aj menej zdatným kamarátom a pomáhali im so zdokonalením ich lyžiarskych schopností..
9.-12.1.2020 Zimný pobyt 2020
Spoločné večery sme začínali krátkym rozprávaním o filozofickom rozmere športu a mali sme aj malú prednášku o zakladateľovi novodobých olympijských hier Pierrovi de Coubertinovi. A potom nasledovalo veľa humoru pri rozhovoroch na rozmanité témy a veľa zábavy pri spoločenských hrách.
 
9.-12.1.2020 Zimný pobyt 2020

   9.-12.1.2020 Zimný pobyt 2020

 

 

Hore