Menu

Večer na tému MÚDROSŤ STARÝCH EGYPŤANOV

Pondelok 20. januára 2020 o 18:00 h, Bratislava Večer na tému Múdrosť starých Egapťanov


Prednáška a diskusia na témy:

  • Civilizácia starovekého Egypta
  • Mýty, symboly a chrámy
  • Poňatie duše a posmrtného života
  • Rady egyptských mudrcov

Staroveký Egypt bol jednou z najpozoruhodnejších civilizácií, ktoré ľudstvo v dejinách vytvorilo. Filozofická stránka tejto civilizácie je ešte stále veľmi útržkovitá, ale nálezy svedčia o tom, že Egypťania mali veľmi pevné hodnoty, ktoré si odovzdávali z generácie na generáciu a ktoré tvorili živého ducha ich kultúry. Z textov egyptských mudrcov môžeme načerpať nielen hlbšie pochopenie tejto mimoriadnej civilizácie, ale v neposlednom rade aj cenné rady pre každodenný život, ktoré ani po tisícoch rokov nestratili nič zo svojej aktuálnosti.

„Ohováranie neopakuj a ani ho nepočúvaj – vychádza len z ľudskej nevyrovnanosti. Opakuj len to, čo si sám videl, a nie to, čo si len počul.“ Egyptská múdrosť


„Nepovyšuj sa, aby si nebol ponížený.“ Egyptská múdrosť


„Keď rozprávaš, nebuď voči nikomu zaujatý.“ Egyptská múdrosť


„Nebuď zlý, lebo dobrá je prívetivosť.“ Egyptská múdrosť

Vstupné: 5 €, študenti a dôchodcovia 3 €.

Miesto konania: Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava

Ďalšie informácie a prihlášky na:
Nová Akropolis, Osadná 15, Bratislava
02 / 54 43 43 12 (18-21 hod.)
0904/403 791,
www.akropolis.sk,
info@akropolis.sk
Hore