Menu

9.11.2019 Seminár Siločiary zdravia, Košice

9,11,2019 Seminár Siločiary zdravia, Košice V Novej Akropolis v Košiciach sa v mesiaci november konal zaujímavý seminár na tému Zdravie a to nie len zdravie fyzické.
9,11,2019 Seminár Siločiary zdravia, Košice
Pojednávalo sa aj o zdraví psychickom resp. o všetkých jemnejších úrovniach človeka, ktoré na zdravie fyzické pôsobia. Často sa spomínal myšlienkový a emocionálny svet a vypočuli sme si rady od lekárov-filozofov od antiky až po súčasnosť o tom, čo k celkovému zdraviu prispieva.
9,11,2019 Seminár Siločiary zdravia, Košice
Seminára sa zúčastnilo 11 ľudí a aj po jeho skončení sme pobudli ešte dlho v zaujímavej konverzácii k téme. 
 

 

Hore