Menu

21.8.2019 Večer na tému KARMA JE ZDARMA, Bratislava

21.8.2019 Večer na tému KARMA JE ZDARMA, Bratislava V stredu 21.8.2019 usporiadala Nová Akropolis v Centre Agathos v Bratislave prednášku venovanú zákonu Karmy.
21.8.2019 Večer na tému KARMA JE ZDARMA, Bratislava
V každom kúte sveta, v každej kultúre sa ľudia vždy usilovali pochopiť zmysel života, cesty svojho osudu a zákony, ktoré ich ovplyvňujú. Mnohé pojmy počas histórie zmenili svoj význam alebo nadobudli celkom iný, a tak bolo veľmi zaujímavé dozvedieť sa, že slovo Karma nie je synonymom trestu, alebo nejakých nepríjemností, ktoré nám strpčujú život. Karma je zákon, ktorý svojím pôsobením pomáha človeku na jeho ceste evolúcie a zdokonaľovania. Netrestá, ale harmonizuje, ponúka príležitosť prekonať ťažkosti a získať skúsenosti. Vytvárame si ju každý deň, každým svojím rozhodnutím, každou svojou myšlienkou, úmyslom, slovom alebo činom. Je prejavom našej slobodnej vôle, no zároveň nám dáva zodpovednosť za vlastný život
21.8.2019 Večer na tému KARMA JE ZDARMA, Bratislava Podľa počtu účastníkov večera je zrejmé, že je táto téma stále aktuálna a oslovuje mnoho ľudí. Veľmi nás teší, že sa nám spoločne podarilo vytvoriť príjemnú a priateľskú atmosféru, a veríme, že priniesla všetkým účastníkom inšpiráciu k hlbšiemu pohľadu na vlastný život.
Hore