Menu

19.6.2019 Júnové Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava

19.6.2019 Júnové Dobrovoľnícke tvorivé dielne Dňa 19.6.2019 zorganizovala Nová Akropolis v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom Dobrovoľnícke tvorivé dielne.
19.6.2019 Júnové Dobrovoľnícke tvorivé dielne
Dobrovoľníci počas večera vytvorili prekrásne hračky, ktorými obdarujeme deti z detských domovov a krízového centra. Chceli by sme sa aj touto cestou poďakovať dobrovoľníkom za milú, neformálnu, veselú a tvorivú atmosféru. 
19.6.2019 Júnové Dobrovoľnícke tvorivé dielne Tieto dielne sa u nás stali už tradíciou, preto veríme, že budeme mať možnosť stretnúť sa znova, aby sme niečo užitočné vytvorili a tak ako vždy si odniesli aj niečo pre seba – zážitky so stretnutí a rozhovorov s novými kamarátmi. Tešíme sa na vás na najbližších dielňach 16. a 18. septembra!
Hore