Menu

Prednáška o dôstojnosti človeka (Záhreb, Chorvátsko)

Pri príležitosti Svetového dňa filozofie Nová Akropolis v Záhrebe zorganizovala prednášku s názvom „Dôstojnosť človeka“.
Motiváciou bolo 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv Spojených národov, ktorá v článku 1 hovorí: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a majú sa k sebe správať v duchu bratstva“.

Prednáška zdôraznila, že naša dôstojnosť závisí predovšetkým od nás samotných bez ohľadu na okolnosti a špecifiká súčasného sveta. Naša dôstojnosť sa skladá výlučne z toho, za čo bojujeme vo svojom vnútri t.j. zo základných hodnôt, ktoré tvoria základ nášho života.
Hore