Menu

26.1.2019 Pripomenuli sme si výročie vo Filiálke Košice...

26.1.2019 Pripomenuli sme si výročie vo Filiálke Košice... Výročia sú vhodná príležitosť pripomenúť a uvedomiť si nielen ako čas plynie, ale aj ako sa to či ono v čase mení, vyvíja, "posúva".
26.1.2019 Pripomenuli sme si výročie vo Filiálke Košice...
V januári máme každý rok tiež takú príležitosť, a to výročie založenia filiálky Novej Akropolis v Košiciach, tohto roku 14. Síce o niečo menej ako na Slovensku a o dosť menej ako vo svete, ale aj 14 rokov už predstavuje úctyhodný kus cesty a práce, realizovanej dobrovoľníckou činnosťou členov (nielen) košickej filiálky.
26.1.2019 Pripomenuli sme si výročie vo Filiálke Košice... A stalo sa už milou a symbolickou tradíciou, že si toto výročie pripomíname spolu s kamarátmi z Bratislavy, na čele s pani riaditeľkou Kamilou Hermannovou. Milé spomienky, kultúrny program (tentokrát s havajskými tancami v podaní Alice Gerecovej), zábavno-poučné súťažné hry, inšpiratívne rozhovory aj občerstvenie pripravené s láskou našimi členkami, to všetko nám pomohlo zažiť ďalší nádherný a nezabudnuteľný večer.
26.1.2019 Pripomenuli sme si výročie vo Filiálke Košice... 26.1.2019 Pripomenuli sme si výročie vo Filiálke Košice...
Hore