Menu

25.1.2019 Človek a jeho tieň – prednáška s divadlom, Košice

25.1.2019 Človek a jeho tieň – prednáška s divadlom, Košice Nová Akropolis na celom svete, vrátane Slovenska, sa snaží rôznymi formami pomáhať ľuďom lepšie chápať svet a život v sebe aj okolo seba.
25.1.2019 Človek a jeho tieň – prednáška s divadlom, Košice
V Košiciach dňa 25.1.2019 to bolo v podobe večernej prednášky pre verejnosť na tému "Človek a jeho tieň", založenej na myšlienkach a učení svetoznámeho psychológa a psychiatra C. G. Junga.
25.1.2019 Človek a jeho tieň – prednáška s divadlom, Košice Bolo určite zaujímavé a poučné vypočuť si prednášku v podaní pani riaditeľky Novej Akropolis Slovensko, Kamily Hermannovej, o tom, že tiene máme nielen okolo seba, ale aj vnútri seba, že nemá veľký zmysel báť sa či zbytočne s nimi bojovať, ale že pomocou (aj svojho vnútorného) svetla poznania múdrosti a lásky k sebe, ľuďom, svetu a životu sa dajú aj tie vnútorné "tiene" správne usmerniť.
25.1.2019 Človek a jeho tieň – prednáška s divadlom, Košice Príjemným spestrením bola aj divadelná scénka v podaní našich bratislavských kamarátov z divadelného súboru Mythos, tentokrát na motívy príbehu "Tieň" od svetoznámeho rozprávkara H. CH. Andersena. A scénka o učencovi a jeho tieni ostala s otvoreným koncom - že to, ako to napokon s tým človekom a jeho tieňom dopadne, si môže každý doplniť podľa seba (alebo svojho tieňa...).
Hore