Menu

13.10.2018 Matematika duše, Bratislava

13.10.2018 Matematika duše, Bratislava 13. októbra 2018 usporiadala Nová Akropolis - Slovensko v bratislavskom priestore Centrum Agathos víkendový seminár na tému Matematika duše. 
Počas popoludnia sa poslucháči zoznámili s tradičným chápaním matematiky ako vedy, ktorá umožňovala človeku priblížiť sa k poznaniu zákonov platiacich tak v univerze, ako aj v človeku. Rozprávalo sa o význame a symbolike jednotlivých čísiel v rôznych kultúrach, o „zlatom čísle" – prvku harmónie a jeho rozmanitých prejavoch vôkol nás i v nás samých, a tiež o Pytagorovi, ktorý nebol len známym matematikom, ale aj filozofom, lekárom, astrológom a predovšetkým inšpiratívnym človekom. 
Hore