Menu

5.10.2017 Multivečer s Viktorom Franklom v Tabačke, Košice

5.10.2017 Multivečer s Viktorom Franklom v Tabačke, Košice V prvý októbrový štvrtok sa opäť konal Multivečer Novej Akropolis v Tabačke. Ním sme uzavreli prvý ročník podujatia tohto typu a v týchto dňoch pripravujeme tému ďalšieho podujatia, keďže sa ukázalo, že je pre verejnosť pútavé a obohacujúce.
5.10.2017 Multivečer s Viktorom Franklom v Tabačke, Košice Tak, ako počas predošlých podujatí, aj v tento večer sme o pánovi Franklovi, rakúskom psychológovi minulého storočia, nie len rozprávali, ale akcia bola doplnená i čítaním za jeho diela, projekciou, premietaním interview s pánom Franklom a výherným kvízom. 
5.10.2017 Multivečer s Viktorom Franklom v Tabačke, Košice
Takto mali návštevníci možnosť zoznámiť sa s pánom Franklom viacerými formami a lepšie pochopiť jeho praktický odkaz pre človeka, ktorý nás odkazuje na hľadanie zmyslu nášho života a každodenného diania.
5.10.2017 Multivečer s Viktorom Franklom v Tabačke, Košice Do budúcna sa multivečery budú niesť v tomto duchu, to znamená, že budú spojením rozprávania, čítania z diela, projekcie, živej hudby, kvízu a radi by sme doplnili i divadlo a diskusiu. Už teraz sa tešíme na stretnutia s vami na ďalšom z Multivečerov. 
Hore