Menu

Heinrich Schliemann

 

Človek, ktorý si ako 7-ročný zaumienil, že nájde trosky bájnej Tróje a ako dospelý muž na údiv celého sveta svoj sen uskutočnil. Kým bol a aká bola jeho cesta za svojim snom?

William Walker, potápač

 

Pri svojej poslednej ceste do Anglicka som mal to šťastie navštíviť starú katedrálu vo Winchesteri. Tisícročné stredisko putovania a náboženstva, jedno z magických centier planéty. 

Albert Einstein

 

Životná cesta
Albert Einstein sa narodil v roku 1879 v nemeckom Ulme. Vyrastal v Mníchove, kde mal jeho otec a strýko elektrotechnickú továreň.

Hildegarda z Bingenu

 

O Hiledgarde z Bingenu, jednej z najpozoruhodnejších ženských postáv stredoveku, ktorá samu seba vo všetkej skromnosti charakterizovala ako „indocta" (nevzdelaná), môžeme hovoriť ako o teologičke, prírodovedkyni, lekárke, spisovateľke, vizionárke (prorokyni), skladateľke a psychologičke. 

Maria Curie Sklodowská

 

Poľská vedkyňa, žijúca vo Francúzsku, nositeľka Nobelovej ceny, oddaná nielen vede, ale aj ľudstvu, ktorému nezištne ponúkla všetky výsledky svojej práce i seba samú. 

Jan Amos Komenský

 

Veľkého učiteľa s inovátorským prístupom k tomuto poslaniu, jeho revolučné pojmy „opakovanie je matkou múdrosti" a „škola hrou" pozná asi každý. Vypracoval systém pedagogiky ako vedy a natoľko ním predbehol dobu, že ešte stále škola jeho predstáv zostáva ideálom. 

Paracelsus

 

Paracelsus bol jednou z najvýraznejších osob-ností dejín medicíny. Nebol len lekárom, ale aj prírodovedcom, mystikom, filozofom, prorokom, astrológom, alchymistom a mágom.

 

Vojtech Zamarovský

 

Za siedmimi divmi sveta, Dejiny písané Rímom, Ich veličenstvá pyramídy, či Grécky zázrak - to je len niekoľko titulov kníh, na ktorých vyrástli celé generácie Slovákov a Čechov. Vyšli z pera Vojtecha Zamarovského, ktorý sa zapísal do dejín literatúry ako výnimočný popularizátor histórie. 

Hore