Menu
Stránka 1 z 2

Kvalita života

 

Logickým dôsledkom požiadaviek našej technologickej civilizácie, ktorá je založená na kvalite a výnosoch z produktov, je zameranie pozornosti na ľudskú bytosť, základný faktor ktoréhokoľvek civilizačného modelu, či už je alebo nie je technologický.

Dobrotivosť

 

Dobrotivosť je pravdepodobne jednou z etických hodnôt, ktoré si na iných vážime najviac. Chceli by sme sa s ňou stretávať na každom kroku. Kto by netúžil byť obklopený dobrými, prívetivými, pozornými, veselými, ohľaduplnými, úctivými a veľkorysými ľuďmi?

Čo je to inšpirácia?

 

Toto je otázka, ktorú v nás vyvolávajú skutočné majstrovské diela, geniálne výtvory a činy, ktoré dokázali uskutočniť niektorí ľudia, vedení akoby zvláštnymi silami, ktoré boli zjavne vyššími než oni sami. Čo to bolo za magickú iskru, ktorá im viedla ruku? Aké neobyčajné prúdy dokázali nasledovať?

Ukážky z diel: Etika Níkomachova od Aristotela

 

Ak pripustíme, že je cnosť dvojaká, jedna rozumová a druhá mravná, tak rozumová cnosť vzniká a rastie väčšinou z učenia, preto potrebuje skúsenosti a čas. Naproti tomu cnosť mravná (etická) vzniká zo zvyku, odkiaľ dostala aj meno, ktoré sa iba málo odlišuje od slova „zvyk" (ethos).

Aby tvoja duša rástla

 

Neodvolávam sa na tvojho Božského Ducha, ktorý ako taký nemôže rásť, ani ubúdať, zrodiť sa ani zomrieť, ale na tú vyššiu časť v nás, ktorú zvyčajne nazývame Duša. 

Všetci vedia, že napríklad fyzické cvičenie rozvíja svaly a že akékoľvek učenie sa musí zakladať na vytrvalosti posilňovaní toho, čo chceme aby narástlo, či už ide o zvládnutie jazyka alebo o ovládanie akéhokoľvek prístroja.

Slobodná vôľa

 

Veľa sa napísalo a polemizovalo o slobodnej vôli človeka. Filozofi všetkých čias – aj bežní „debatéri“ všetkých čias – už predložili na túto tému všetky možnosti, alebo takmer všetky.

Extrémne postoje sa situujú medzi absolútne predurčenie, ktoré oberá človeka o všetky rozhodnutia, a bezhraničnú ľudskú slobodu, ktorej motorom nie je nič viac než želanie - smutný tieň vôle. 

Grécka mytológia


"Sústreďuj sa na to, čo je podkladom činnosti, zásady alebo veci označenej slovom.“
 

            Marcus Aurelius, Myšlienky k sebe

 

Traduje sa, že písmo a reč boli ľuďom darované Bohmi. Boli to dary, ktoré mali pomôcť na našej Ceste hľadania svojej vlastnej podstaty, hľadania správneho smeru, aby sme sa k samotným Bohom raz navrátili. 

Remeselníci

 

V Novej Akropolis sme znovu oživili starodávny spôsob rečníctva, ktorý nie je čítaním z papiera, ale vzniká v danom okamihu.

Ide o to, aby sme znovu pretvorili rečnícke umenie, umenie nadviazať spojenie s ostatnými, zdieľať dôležité a potrebné veci, ktoré sú koniec koncov – a prepáčte mi, že sa uchyľujem k tak známemu príkladu – „soľou života“: oným malým zrnkom soli, ktoré trochu pridá na chuti všetkým veciam.

Kde na svete vzniklo umenie? Ako to môžeme určiť? 

Cesta za šťastím

 
„Šťastie tvojho života závisí od druhu tvojich myšlienok“

              Marcus Aurelius

 

Hľadanie šťastia je určite jednou z univerzálnych charakteristík ľudských bytostí. Odkedy je človek človekom, zaoberá sa otázkou šťastia, hľadá ho, túži po ňom a je ochotný pre získanie šťastia urobiť aj zdanlivo nemožné.

Slovenské ľudové tradície

Bohatý slovenský folklór a dodnes uchovávané ľudové tradície majú svoje korene v starodávnych vplyvoch viacerých etnických skupín, ktoré pôsobili na tomto území, a v kultúrnom bohatstve, ktoré nám zanechali. Predovšetkým je to vplyv Slovanský, ale aj predchádzajúci Keltský, Germánsky a Rímsky. 

Každý z týchto národov sa svojím vlastným spôsobom usiloval o pochopenie Prírody a zákonov, ktoré v nej vládnu, a prostredníctvom sviatkov, obradov a tradícií pomáhal človeku preniknúť do podstaty života a umožniť jeho duši nazrieť za závoj každodenných starostí.

Hore