Menu
Stránka 1 z 8

John Keats: Nesmrteľná krása

 

"Krásna je neustála radosť. Jej nádhera rastie; nikdy sa nepremení v ničotu."

Takto sa začína epická báseň Endymion od Johna Keatsa. A v týchto úvodných riadkoch, ako aj v celom svojom vynikajúcom diele, nám Keats predstavuje jednu z kľúčových tém svojej poézie, ak nie celého svojho diela, že archetyp krásy je nesmrteľný.

Fakľa

 

Svetlo a teplo fakle ju stotožňujú so Slnkom. Predstavuje teda symbol očisty ohňom, ktorý ničí hmotné a negatívne prvky. Jej plameň stúpa vždy hore k nebu, tak ako túžba hľadať božský pôvod človeka, ktorú tiež reprezentuje.

Ukážky z diel: Myšlienky k sebe

 

Ľudia si hľadajú miesta, kam by sa utiahli: vidiek, more, hory. Veď ty sám si si osvojil návyk najväčšmi túžiť po niečom takom. Ale všetko to je nanajvýš hlúpe, pretože v hociktorej chvíli kedy sa ti zachce, sa predsa môžeš utiahnuť do seba samého.

Marcus Aurelius

 
Rímsky cisár, vojvodca, filozof Marcus Aurelius, dodnes na Piazza del Campidoglio hľadí z chrbta svojho koňa na Rím a pozoruje kam sa uberá svet. Každý deň prejde okolo neho množstvo ľudí a on ich všetkých stále a neúnavne zdraví starorímskym „AVE", vyjadreným zdvihnutou rukou.

Med v legendách a mýtoch

 

Med je jednou z najstarších potravín, je prírodným liekom i prostriedkom na skrášľovanie. Ľudia mu dali prívlastky ako tekuté zlato, zlatý elixír alebo dar bohov. 

Bruncvík – hrdina v nás

 

„Aby sme mohli radostne bojovať za veľkú vec, je potrebné sa radovať vo svojom vlastnom duchu, a to nedokáže človek, ktorý je presvedčený, že odíde navždy."


/Jorge Angel Livraga: Myšlienky/

Vnútorné zrkadlo

 

Dnes, keď mýtus o rovnakosti stráca význam, je možné lepšie oceniť múdrosť starodávnych ľudí, ktorí tvrdili, že každá bytosť a vec má odlišnú existenciu.

Giacomo Puccini

 

Giacomo Puccini, taliansky operný skladateľ, s hudbou sa narodil, s hudbou žil a s hudbou opustil tento svet. V rodine Pucciniovcov patril do piatej generácie hudobníkov, bol priekopníkom vo svete opery a hoci v porovnaní s inými skladateľmi nenapísal mnoho diel, takmer všetky, ktoré vytvoril, prekonali hranice času a stali sa „nesmrteľnými".

Gándhí a cesta nenásilia

 

Keď prstami predstavivosti obraciame stránky dejín, všimneme si listy poškvrnené krvou. Nájdeme však aj také, ktoré majú pozlátený okraj a rozprávajú nám o veľkých ľuďoch, ktorí obetovali život za „pravdu, spravodlivosť a bratstvo". Od Sokrata po Hypatiu z Alexandrie; od Giordana Bruna po Gándhího... Či už boli uznávaní alebo zatracovaní – zanechali nám svoj odkaz.

Symbolika slona

 

V širšom a univerzálnom zmysle je slon symbol sily a moci, a to nielen fyzickej, ale aj mentálnej a duchovnej.

Hore