Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 53
Ako môžem pomôcť svojmu okoliu? Ako môžem pomôcť spoločnosti, v ktorej žijem? Aký typ dobrovoľníckych prác sa zvykne organizovať v samotnom meste Córdoba, aký v provinciách a aký na vidieku? Akým spôsobom sa ich môžem zúčastniť?
Nová Akropolis Córdoba zorganizovala štvrtý ročník veľtrhu, ktorého cieľom je zdôrazniť význam dobrovoľníctva.
Ponúka priestor, kde dobrovoľnícke organizácie môžu prezentovať a propagovať svoje aktivity a predstaviť prostredie, v ktorom pracujú a akým spôsobom sa ich dá podporiť.
Vzhľadom na situáciu, ktorá bránila osobnej účasti, organizátori sa rozhodli zorganizovať túto aktivitu online prostredníctvom platformy Meet. Počas 5 dní mali možnosť dozvedieť sa viac o rôznych dobrovoľníckych skupinách, ktoré ponúkajú akcie v meste Córdoba a okolí.
V Novej Akropolis v Sofii usporiadali stretnutie Literárneho klubu venované Platónovi.
Na základe jeho diela „Symposion“ účastníci viedli hlboké diskusie o večnej téme lásky a jej rôznych formách, ako aj o jej prepojení so svetom ideí.
V Guatemale sa uskutočnila online diskusia o knihe Jean Shinoda Bolen.
Podujatie bolo zamerané na preskúmanie rôznych aspektov ženskej psychológie zastúpených v gréckych bohyniach.
Účastníkom boli ponúknuté aj nástroje na objavovanie seba samých.
Celú akciu ukončila veľmi pútavá a interaktívna diskusia.
Profesori Yolanda García a Leticia Darriba usporiadali workshop o liečivých rastlinách. Hovorili o ich magickom význame a účinkoch, ktoré nám prinášajú, ako aj o poznatkoch o ich použití, ktoré boli v staroveku veľmi obľúbené a hlavne dostupné.
Kde ich môžeme nájsť? Kedy sa zbierajú? Aké úžitkové benefity má každá z nich? Ako ich môžeme správne spracovať a užívať?
Vedomosti o rastlinách, ako aj starostlivosť o ne, sú prínosom, ktorý významne prospieva ľudskej bytosti.
Staré známe porekadlo: ”Starajte sa o prírodu a príroda sa postará o vás” - je v súčasnej dobe mimoriadne aktuálne.
Medzi inými rastlinami vyzdvihli liečivé účinky čakanky Luisa Herb, prasličky, rozmarínu, harmančeka, ľubovníka bodkovaného a žihľavy.
Nová Akropolis Chicago mala potešenie privítať filozofa a fotografa Pierra Poulaina v rámci medzinárodného workshopu „Rozhodujúci moment“.
Prezentovaním svojho životného príbehu a fotografií zo svojej výstavy „Fotosofia“ nám Pierre vysvetlil jeho filozofický proces pri fotografovaní a učil nás o sile intuície.

„Ak chceš urobiť všetko, neurobíš nič.“ (Pierre Poulain)
Napriek rôznym obmedzeniam a náročnosti prednášania v súčasnej situácii, bola otvorená výstava s názvom „Cesta do Itaky“.
Na výstave bolo možné vidieť diela šiestich umelcov, ktorí študujú v Novej Akropolis Izrael a ktorí vo svojich dielach znázorňujú svoju vnútornú cestu za posledný rok.

Na základe pokynov ministerstva zdravotníctva bola výstava organizovaná pre menšie skupiny ľudí a otváraná v pravidelných intervaloch.Výsledkom pre návštevníkov bol nádherný večer plný krásy, inšpirácie a spolupatričnosti.
Ľudia z rôznych krajín sa začiatkom septembra stretli v Štajersku na 3. ročníku tábora Aenaeas. Tohtoročné motto podujatia bolo „schopnosť vyrovnať sa s krízovou situáciou“.
Cieľom bolo pomôcť mladým ľudom lepšie zvládať krízové situácie ako jednotlivec a tiež ako kolektív, čo sa dosiahlo jednak teoretickými poznatkami a taktiež praktickým cvičeniami v oblastiach ako prvá pomoc, herbológia alebo sebaobrana.

Popri cvičeniach sa uskutočňoval aj ekologický projekt, kde účastníci kurzu pracovali na revitalizácií biotopu. V rámci tábora prebiehal tiež workshop zameraný na opravu rôznych elektrických zariadení a šiat, pričom mnohé elektrické zariadenia patriace miestnym ľuďom boli opravené.

Cieľom bolo ukázať na trend nadmerného nakupovania a vyhadzovania.
Realizácia správnych rozhodnutí je umenie a schopnosť, ktoré boli vždy skúškou.
Dnes sa zdá, že čelíme možnostiam a rozhodnutiam ako nikdy predtým. Behom diskusie, ktorú viedla Sabine Leitner, riaditeľka Novej Akropolis UK, sa účastníci mali možnosť vyjadriť k tomu, čo považujú za správne a múdre a predovšetkým, aký efekt majú tieto rozhodnutia pre ostatných.

Táto online diskusia ponúkala filozofický prístup, v ktorom pripúšťame chyby ako prostriedok pre postupné rozvíjanie schopnosti uvedomovať si možnosti a následky našich rozhodnutí. Účastníci kurzu diskutovali o motívoch svojich rozhodnutí a o tom, aké možnosti nám život ponúka na dennej báze.

Vyhradený čas pre otázky a odpovede priniesol viac praktických návrhov ako tieto myšlienky aplikovať v bežnom živote.
Dobrovoľníci a zástupcovia Novej Akropolis USA – stredozápad sa zúčastnili 8. ročníka Chicago Volunteer Expo, ktoré sa konalo v prírodnom múzeu Peggy Notebaert.
Podujatia sa zúčastnilo vyše 2000 ľudí a viac ako 75 dobrovoľníckych organizácii z oblasti Chicaga.Dobrovoľníci z Novej Akropolis sa stretli so zástupcami z iných organizácií za cieľom spolupráce na rôznych projektoch, ktoré pomáhajú komunitám v Chicagu.
Cez platformu Zoom, riaditeľ Novej Akropolis Portugalsko, José Carlos Fernández, venoval prednášky nasledovným témam:
1. Mýtus a príbeh kráľa Artuša
2. Rytierska iniciácia, symboly a ich pôvod
3. Svätý Grál, jeho pôvod a účel; Galahad, ideál rytierstva
4. Mýtus o Parsifalovi a kráľovi Rybárovi
5. Tristan, rytier lásky a Isolda, mág prírody
6. Hrdinova a symboly (Gawain, Ivaine, Lancelot, Sir Kay, Guinevere, atď.)
7. Zbrane rytierov a ich symbolika, kniha Book of the Order of Chivalry od Ramona Llulla
8. Čarodejník Merlin a odkaz artušovských iniciácií
9. Don Quijote de la Mancha

Výber z každej prednášky je dostupný na YouTube kanáli Novej Akropolis Portuglasko: https://www.youtube.com/channel/UCLbxUhxtsEjueIThljKxckw

Stránka 1 z 53
Hore