Menu

Aktuality vo svete

Stránka 1 z 53
Nová Akropolis Chicago mala potešenie privítať filozofa a fotografa Pierra Poulaina v rámci medzinárodného workshopu „Rozhodujúci moment“.
Prezentovaním svojho životného príbehu a fotografií zo svojej výstavy „Fotosofia“ nám Pierre vysvetlil jeho filozofický proces pri fotografovaní a učil nás o sile intuície.

„Ak chceš urobiť všetko, neurobíš nič.“ (Pierre Poulain)
Napriek rôznym obmedzeniam a náročnosti prednášania v súčasnej situácii, bola otvorená výstava s názvom „Cesta do Itaky“.
Na výstave bolo možné vidieť diela šiestich umelcov, ktorí študujú v Novej Akropolis Izrael a ktorí vo svojich dielach znázorňujú svoju vnútornú cestu za posledný rok.

Na základe pokynov ministerstva zdravotníctva bola výstava organizovaná pre menšie skupiny ľudí a otváraná v pravidelných intervaloch.Výsledkom pre návštevníkov bol nádherný večer plný krásy, inšpirácie a spolupatričnosti.
Ľudia z rôznych krajín sa začiatkom septembra stretli v Štajersku na 3. ročníku tábora Aenaeas. Tohtoročné motto podujatia bolo „schopnosť vyrovnať sa s krízovou situáciou“.
Cieľom bolo pomôcť mladým ľudom lepšie zvládať krízové situácie ako jednotlivec a tiež ako kolektív, čo sa dosiahlo jednak teoretickými poznatkami a taktiež praktickým cvičeniami v oblastiach ako prvá pomoc, herbológia alebo sebaobrana.

Popri cvičeniach sa uskutočňoval aj ekologický projekt, kde účastníci kurzu pracovali na revitalizácií biotopu. V rámci tábora prebiehal tiež workshop zameraný na opravu rôznych elektrických zariadení a šiat, pričom mnohé elektrické zariadenia patriace miestnym ľuďom boli opravené.

Cieľom bolo ukázať na trend nadmerného nakupovania a vyhadzovania.
Realizácia správnych rozhodnutí je umenie a schopnosť, ktoré boli vždy skúškou.
Dnes sa zdá, že čelíme možnostiam a rozhodnutiam ako nikdy predtým. Behom diskusie, ktorú viedla Sabine Leitner, riaditeľka Novej Akropolis UK, sa účastníci mali možnosť vyjadriť k tomu, čo považujú za správne a múdre a predovšetkým, aký efekt majú tieto rozhodnutia pre ostatných.

Táto online diskusia ponúkala filozofický prístup, v ktorom pripúšťame chyby ako prostriedok pre postupné rozvíjanie schopnosti uvedomovať si možnosti a následky našich rozhodnutí. Účastníci kurzu diskutovali o motívoch svojich rozhodnutí a o tom, aké možnosti nám život ponúka na dennej báze.

Vyhradený čas pre otázky a odpovede priniesol viac praktických návrhov ako tieto myšlienky aplikovať v bežnom živote.
Dobrovoľníci a zástupcovia Novej Akropolis USA – stredozápad sa zúčastnili 8. ročníka Chicago Volunteer Expo, ktoré sa konalo v prírodnom múzeu Peggy Notebaert.
Podujatia sa zúčastnilo vyše 2000 ľudí a viac ako 75 dobrovoľníckych organizácii z oblasti Chicaga.Dobrovoľníci z Novej Akropolis sa stretli so zástupcami z iných organizácií za cieľom spolupráce na rôznych projektoch, ktoré pomáhajú komunitám v Chicagu.
Cez platformu Zoom, riaditeľ Novej Akropolis Portugalsko, José Carlos Fernández, venoval prednášky nasledovným témam:
1. Mýtus a príbeh kráľa Artuša
2. Rytierska iniciácia, symboly a ich pôvod
3. Svätý Grál, jeho pôvod a účel; Galahad, ideál rytierstva
4. Mýtus o Parsifalovi a kráľovi Rybárovi
5. Tristan, rytier lásky a Isolda, mág prírody
6. Hrdinova a symboly (Gawain, Ivaine, Lancelot, Sir Kay, Guinevere, atď.)
7. Zbrane rytierov a ich symbolika, kniha Book of the Order of Chivalry od Ramona Llulla
8. Čarodejník Merlin a odkaz artušovských iniciácií
9. Don Quijote de la Mancha

Výber z každej prednášky je dostupný na YouTube kanáli Novej Akropolis Portuglasko: https://www.youtube.com/channel/UCLbxUhxtsEjueIThljKxckw
Tele-prednáška na vždy aktuálnu tému: rytiersky duch a večné hľadanie ideálu, ktorý dáva životu zmysel, predstavuje hrdinská postava Dona Quijota.
lavné myšlienky: sebapoznanie a rozvoj osobnosti, uznanie vyššej formy vedomého života, potreba podeliť sa o vedomosti a kultivovať hodnoty ako láska, štedrosť, altruizmus.

Rozhovor o Donovi Quijotovi je tiež podnetom na prehodnotenie tradícií a ochranu ľudstva, ktoré často ovplyvňuje kríza materialistického senzualizmu.
Nová Akropolis bola spoluorganizátorom medzinárodného seminára: „The New Paradigms of Science“ (Nové paradigmy vedy), ktorého hlavným rečníkom bol Dr. Harry Costin.
Seminár sa konal online prostredníctvom virtuálnej platformy a inšpiroval sa španielskym filozofom José Ortega y Gassetom, ktorý nás vyzval, aby sme „splnili predstavy našej doby“.

Profesor Harry Costin z Madridu uskutočnil prvé zo série piatich virtuálnych stretnutí,ktoré vzalo účastníkov na cestu z geocentrického vesmíru k teórii strún.

Cesta od staroveku po dnešok, snaha pochopiť, ako fyzika interpretuje dnešné tajomstvá prírody, ako aj niektoré podivné paradoxy, ktoré vyvstávajú z úsilia odhaliť tajomstvá kozmu. Táto cesta má za cieľ nás jednotlivo prebudiť k harmonickejšiemu pohľadu na vesmír a našu úlohu v ňom.
Workshop usporiadaný Sabinou Leitner ponúkol úvod do Danteho Božskej Komédie, ktorá sa považuje nielen za jedno z najväčších diel svetovej literatúry, ale aj za nadčasový opis stúpajúcej cesty duše.
Počas dvoch 3-hodinových sedení mohli účastníci získať všeobecné pochopenie tohto majstrovského diela a objaviť hlboké posolstvo o tom, ako láska hýbe vesmírom a ako sa musíme očistiť a rozvíjať svoje cnosti, aby sme dosiahli trvalú harmóniu, mier a jednotu.
Letná verzia Literárneho Klubu v Novej Akropolis sa tentoraz uskutočnila v prírode.
Účastníci si užili krásnu poéziu a hlbokú múdrosť zakotvenú v knihe „The Prophet“ (Prorok) od Kahlil Gibrana zdieľajúc myšlienky na témy ako je podstata lásky, zmysel práce, zločin a trest, zmysel slobody a zodpovednosti.

Stránka 1 z 53
Hore