Menu

Aktuality na Slovensku

Stránka 1 z 27
25.3.2021 Ludwig van Beethoven 25. marca 2021 sme si prostredníctvom online prednášky pripomenuli inšpiratívnu osobnosť hudby, Ludwiga van Beethovena, jeho život, prácu, prepojenie s hudbou a jeho vnímanie sveta.

Bol úspešným hudobným skladateľom, autorom 722 diel, ktoré sú veľmi vysoko hodnotené. Prvé diela vytvoril v štýle klasicizmu a postupným vývojom sa dostal k vlastnému hudobnému štýlu. Prednáška bola tiež spestrená niekoľkými hudobnými ukážkami skladieb, ktoré skomponoval v rôznych obdobiach svojho života.
Spomenuli sme, že bol virtuózom v hre na klavír a organ, pričom v improvizácii na klavíri sa mu nik nevyrovnal. Stal sa vychyteným učiteľom hry na klavír a ovládal hru na viacerých hudobných nástrojoch. 
Môže byť pre nás príkladom tým, že náročné životné obdobia využil na posilnenie a rast. Najhodnotnejšie skladby zložil v období, keď prišiel o sluch, pretože sa naučil počúvať vo svojom vnútri. Menej známe je, že Beethoven bol veľmi vzdelaný. Venoval sa filozofii, doma študoval indické, egyptské aj starogrécke spisy. Zaujalo nás ako prejavoval úctu k bohu - snažil sa byť čo najlepším človekom. Mal v sebe obrovský altruizmus a svoje dielo venoval ľudstvu. 
Viac ako 30 ľudí využilo príležitosť prežiť večer spomienkou na človeka, ktorý nás obdaril krásou hudby a vlastným príkladom ukázal, že ťažké chvíle v živote nás môžu posilniť a zlepšiť.

9.-23.2.2021 C.G.JUNG – PSYCHOLÓGIA S DUŠOU Od roku 2021 sme si pre vás v online forme pripravili aj nový formát aktivít – cykly pozostávajúce z viacerých samostatných prednášok.
Prvého, februárového cyklu sa zúčastnilo takmer 50 poslucháčov a bol venovaný psychológovi a filozofovi Carlovi Gustavovi Jungovi a jeho celoživotnej práci.
Na začiatok sme sa zamerali na vedomie a jeho základné funkcie - myslenie, cítenie, vnímanie a intuíciu. U každého z nás niektorý z týchto aspektov prevažuje, podľa Junga je však veľmi dôležité počas života vedome zlepšovať práve tie menej rozvinuté, aby človek lepšie poznal sám seba a mohol využiť svoj potenciál naplno.
Nadviazali sme prednáškou o nevedomí a tiež o typických pojmoch jungovskej psychológie ako sú Archetypy, Cesta individuácie alebo Bytostné ja. Spoločne sme postupne prechádzali inšpiratívne Jungove myšlienky a rady ako skúmať časti svojej psychiky, kam až tak dobre nevidíme, či dokonca o ktorých niekedy sami ani netušíme, a pritom nás môžu v bežnom živote veľmi ovplyvňovať.
Tretí večer bol venovaný základným princípom psychiky muža a ženy a jednotlivým typom osobnosti z tohto uhla pohľadu.
Živá diskusia v závere každého večera napovedá, že C. G. Jung prináša mnoho tém na zamyslenie a aj pre praktické využitie pre každého, kto sa chce lepšie spoznať a viac pochopiť svoj vnútorný svet. Už teraz sa môžeme spoločne tešiť na druhý online cyklus, ktorý bude prebiehať v apríli a prinesie tému Ako si poradiť so strachom.
18.2.2021 ZOZNÁMTE SA S GIORDANOM BRUNOM Vo štvrtok 18. februára 2021 sa „v online priestore" konala ďalšia verejná prednáška organizovaná medzinárodnou organizáciou Nová Akropolis – Slovensko. Hlavnou témou večera bola tentokrát známa, no pomerne tajomná osobnosť renesancie – Giordano Bruno.
Na prednáške sme sa postupne prenášali rokmi života tohto mudrca, filozofa a spisovateľa, kedy sme sa dotkli jeho mladosti, ciest, diel, ale aj rokov ťažkostí, keď sa potýkal s odmietaním či dokonca odsúdením a krutým 8-ročným väzením pred popravou. Napriek ťažkému životu sa však jeho príklad vnútornej pevnosti a jasnosti nesie dejinami až dodnes a v nás zostáva aj vďaka výbornej prednáške zapísaný ako veľký človek hlbokého poznania.
V počte takmer 60 ľudí sme sa spoločne zahĺbili do jeho povznášajúcej múdrosti a uctili si aj jeho práve uplynulé 421. výročie úmrtia.
19.1.2021 Šťastie je vec rozhodnutia Keďže sa kvôli aktuálnym opatreniam nemôžeme stretávať na podujatiach osobne, rozhodli sme sa presunúť aj my do online priestoru a v utorok 19. januára večer sme uskutočnili prvé online podujatie.

Prostredníctvom aplikácie Zoom sme sa spoločne zaoberali témou, ktorou sa ako ľudia zaoberáme asi odkedy je človek človekom – išlo o tému šťastia. Nechali sme sa inšpirovať myšlienkami starých mudrcov, mnohých filozofov i súčasných autorov a vydali sme sa hľadať recept na skutočné šťastie. Teraz už vieme, že hlboké šťastie je potrebné hľadať vnútri seba a nespoliehať sa na vonkajšie okolnosti. Na podujatí, ktorým nás sprevádzala riaditeľka Novej Akropolis Kamila Hermannová, sa stretlo viac než 30 účastníkov a už teraz sa tešíme na ďalšie online stretnutia.

2.12.2020 Dobrovoľnícke tvorivé dielne Aj keď za obmedzených podmienok, v komornej zostave, ale s o to väčšou chuťou a radosťou, zorganizovali dobrovoľníci Novej Akropolis v stredu,2.12.2020 tvorivé dielne.

Rovnako, ako počas týždňa dobrovoľníctva vyrábali šikovné ruky dobrovoľníčiek koberčeky pre útulky na Slovensku. Máme veľkú radosť, že z recyklovaného materiálu máme možnosť vyrábať užitočné veci, zároveň sa učiť tradičné techniky a ešte sa aj porozprávať a užiť si spoločný čas. Veľmi pekne ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie plánované večery plné radosti.

7.2.2020 Orbis Harmoniae Prednáška na tému "Čo je to láska?" našej pani riaditeľky Kamily Hermannovej na pezinskom festivale Orbis Harmoniae. 
7.2.2020 Orbis Harmoniae
Ďakujeme za Vašu účasť a tešíme sa, že sme sa mohli zúčastniť na tomto milom podajatí.

Stránka 1 z 27
Hore