Menu

Aktuality na Slovensku

Stránka 1 z 27
20.5.2021 Karma je zdarma Májovú online prednášku, ktorú si pripravila medzinárodná organizácia Nová Akropolis Slovensko na tému karma, si so záujmom vypočulo 38 poslucháčov.
Karmický zákon by sme mohli nazvať zákonom akcie a reakcie, prípadne zákonom spravodlivosti. Ponúka nám slobodu v konaní i myslení a spája ju so zodpovednosťou za naše činy aj myšlienky. Karma si skvele plní svoju úlohu dbať na náš rozvoj. Podľa potreby nás upozorňuje alebo chváli. Je dobré vedieť, že karma nám nepostaví do cesty niečo, čo nie sme schopní zvládnuť. Ďakujeme jej za to, že môžeme vziať osud do vlastných rúk.
13., 20. a 27.4.2021 Ako si poradiť so strachom Aprílový cyklus prednášok na tému "Ako si poradiť so strachom" od medzinárodnej organizácie Nová Akropolis - Slovensko prišiel v pravý čas, nakoľko dianie v posledných mesiacoch prinieslo medzi ľudí viac strachu ako zvyčajne.
V dňoch 13., 20. a 27.4.2021 sme si postupne vypočuli tri prednášky, aby sme sa zblízka pozreli strachu do očí. Strach patrí medzi najvýraznejšie emócie a sprevádza nás celý život. Ľudia sa touto témou zaoberajú odpradávna. My sme postupne prešli podstatnými informáciami jednak z dávnych dôb a jednak od novodobých psychológov Ericha Fromma a Viktora Emila Frankla. Uvedomili sme si, že strach budeme mať vždy, avšak môžeme urobiť veľa pre to, aby strach nemal nás.
22.4.2021 Duša Zeme Deň Zeme si medzinárodná organizácia Nová Akropolis - Slovensko pripomenula 22. apríla 2021 online prednáškou s názvom Duša Zeme. Téma prilákala viac ako 30 poslucháčov, ktorí sa dozvedeli, ako vnímali a uctievali Zem viaceré staroveké kultúry.

Prednáška nám priblížila Zem ako úžasný živý organizmus, ktorý má viacero vrstiev. Aby sme sa dostali k duši Zeme, vrátili sme sa k starovekým božstvám, rituálom a tradíciám, pretože pred tisíckami rokov ľudia vnímali Zem citlivejšie ako dnes. Prakticky všetky staré kultúry sa prepájali s jemnohmotnými prejavmi prírody a čerpali z nej múdrosť. Úctu k Zemi vyjadrovali prívlastkami Matka, Učiteľka, Domov.
Pripomenuli sme si štyri základné elementy - zem, vodu, vzduch a oheň, pričom sme sa zaoberali najmä nehmotnými aspektami elementov a s nimi súvisiacimi elementálmi. 
Všetok život na Zemi je úzko spojený s životom Zeme. Ak ju budeme rešpektovať, chrániť a starať sa o ňu, podporíme tým rozvoj Zeme, rozvoj života.

25.3.2021 Ludwig van Beethoven 25. marca 2021 sme si prostredníctvom online prednášky pripomenuli inšpiratívnu osobnosť hudby, Ludwiga van Beethovena, jeho život, prácu, prepojenie s hudbou a jeho vnímanie sveta.

Bol úspešným hudobným skladateľom, autorom 722 diel, ktoré sú veľmi vysoko hodnotené. Prvé diela vytvoril v štýle klasicizmu a postupným vývojom sa dostal k vlastnému hudobnému štýlu. Prednáška bola tiež spestrená niekoľkými hudobnými ukážkami skladieb, ktoré skomponoval v rôznych obdobiach svojho života.
Spomenuli sme, že bol virtuózom v hre na klavír a organ, pričom v improvizácii na klavíri sa mu nik nevyrovnal. Stal sa vychyteným učiteľom hry na klavír a ovládal hru na viacerých hudobných nástrojoch. 
Môže byť pre nás príkladom tým, že náročné životné obdobia využil na posilnenie a rast. Najhodnotnejšie skladby zložil v období, keď prišiel o sluch, pretože sa naučil počúvať vo svojom vnútri. Menej známe je, že Beethoven bol veľmi vzdelaný. Venoval sa filozofii, doma študoval indické, egyptské aj starogrécke spisy. Zaujalo nás ako prejavoval úctu k bohu - snažil sa byť čo najlepším človekom. Mal v sebe obrovský altruizmus a svoje dielo venoval ľudstvu. 
Viac ako 30 ľudí využilo príležitosť prežiť večer spomienkou na človeka, ktorý nás obdaril krásou hudby a vlastným príkladom ukázal, že ťažké chvíle v živote nás môžu posilniť a zlepšiť.

9.-23.2.2021 C.G.JUNG – PSYCHOLÓGIA S DUŠOU Od roku 2021 sme si pre vás v online forme pripravili aj nový formát aktivít – cykly pozostávajúce z viacerých samostatných prednášok.
Prvého, februárového cyklu sa zúčastnilo takmer 50 poslucháčov a bol venovaný psychológovi a filozofovi Carlovi Gustavovi Jungovi a jeho celoživotnej práci.
Na začiatok sme sa zamerali na vedomie a jeho základné funkcie - myslenie, cítenie, vnímanie a intuíciu. U každého z nás niektorý z týchto aspektov prevažuje, podľa Junga je však veľmi dôležité počas života vedome zlepšovať práve tie menej rozvinuté, aby človek lepšie poznal sám seba a mohol využiť svoj potenciál naplno.
Nadviazali sme prednáškou o nevedomí a tiež o typických pojmoch jungovskej psychológie ako sú Archetypy, Cesta individuácie alebo Bytostné ja. Spoločne sme postupne prechádzali inšpiratívne Jungove myšlienky a rady ako skúmať časti svojej psychiky, kam až tak dobre nevidíme, či dokonca o ktorých niekedy sami ani netušíme, a pritom nás môžu v bežnom živote veľmi ovplyvňovať.
Tretí večer bol venovaný základným princípom psychiky muža a ženy a jednotlivým typom osobnosti z tohto uhla pohľadu.
Živá diskusia v závere každého večera napovedá, že C. G. Jung prináša mnoho tém na zamyslenie a aj pre praktické využitie pre každého, kto sa chce lepšie spoznať a viac pochopiť svoj vnútorný svet. Už teraz sa môžeme spoločne tešiť na druhý online cyklus, ktorý bude prebiehať v apríli a prinesie tému Ako si poradiť so strachom.
18.2.2021 ZOZNÁMTE SA S GIORDANOM BRUNOM Vo štvrtok 18. februára 2021 sa „v online priestore" konala ďalšia verejná prednáška organizovaná medzinárodnou organizáciou Nová Akropolis – Slovensko. Hlavnou témou večera bola tentokrát známa, no pomerne tajomná osobnosť renesancie – Giordano Bruno.
Na prednáške sme sa postupne prenášali rokmi života tohto mudrca, filozofa a spisovateľa, kedy sme sa dotkli jeho mladosti, ciest, diel, ale aj rokov ťažkostí, keď sa potýkal s odmietaním či dokonca odsúdením a krutým 8-ročným väzením pred popravou. Napriek ťažkému životu sa však jeho príklad vnútornej pevnosti a jasnosti nesie dejinami až dodnes a v nás zostáva aj vďaka výbornej prednáške zapísaný ako veľký človek hlbokého poznania.
V počte takmer 60 ľudí sme sa spoločne zahĺbili do jeho povznášajúcej múdrosti a uctili si aj jeho práve uplynulé 421. výročie úmrtia.

Stránka 1 z 27
Hore